Vizyon
Günümüzde firmaların büyüme ve sektörlerinde kalıcı olabilmelerinin gereği, pro aktif  düşünme ve hareket edebilme becerilerini geliştirmeleri ile doğrudan ilgilidir.